Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.
Het schoolplan wordt in 2020 vernieuwd.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden: SCHOOLGIDS 2018-2019 dsl.pdf.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze demoschool te downloaden.

passend onderwijs Rotterdam

PPO Rotterdam wil passende ondersteuning bieden aan de Rotterdamse kinderen, hun leerkrachten en de basisscholen. Dat doen we door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet passend onderwijs. In PPO-netwerkbijeenkomsten zorgen we ervoor dat alle onderwijs- en zorgpartners in de wijk samenkomen en van elkaar blijven leren.

Plaatsingswijzer voor de ouders /verzorgers van groep 8

De kinderen in groep 8 krijgen een schooladvies. het schooladvies bepaalt op welk niveau u uw kind kunt aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. Een schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling, interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en de toets-gegevens van het leerlingvolgsysteem. Vanaf begin van het schooljaar tot maart organiseren scholen voor u en uw kind scholenmarkten, open dagen, open les middagen. In de Rotterdamse plaatsingswijzer schooljaar 2017-2018  kunt u meer lezen over het traject hoe en wanneer u uw kind kunt opgeven voor het voortgezet onderwijs.  Klik op 'De Rotterdamse plaatsingswijzer' om de ouderbrochure voor het schooljaar 2017-2018 te openen en of te downloaden.  

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek

DSC01732 DSC01730
DSC01731 DSC01729