Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen.  

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Savornin Lohmanschool. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • betrokken zijn bij de activiteiten binnen de school        
  • als er thema gesprekken zijn, bijvoorbeeld over pesten of het beleid, heeft het de voorkeur dat een ouder uit de ouderraad daaraan deelneemt.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, tractaties bij sportdagen, de vaderavond, het vrouwenfeest enz. Dit zijn activiteiten waarvoor de school geen geld krijgt vanuit de overheid. 
Daarnaast is  € 30,00 van het schoolfonds bestemd voor het schoolreisje.  
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks besproken met de MR.  De bijdrage is dit schooljaar € 50,00.
Om het jaar gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op kamp. Daarvoor wordt een kampbijdrage gevraagd. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar desavorninlohmanschool@dslwvo.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek

DSC01732 DSC01730
DSC01731 DSC01729