Rotterdams Goud

Onze school werkt samen met de Willem van Oranjeschool en Bogermanschool aan het verbeteren van de leerprestaties. We doen dit aan de hand van het project 'Rotterdams Goud'. Door intensieve begeleiding van leraren, groepen en het realiseren van een fijne, rustige sfeer komen kinderen meer tot hun recht en presteren daardoor beter.

Ons onderwijs

Ons onderwijs richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele vorming én de mogelijkheid voor onze leerlingen om zelf, gedurende een aantal uren per week aan het leerproces. 

De uitgangspunten:
  • convergente differentiatie
  • planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. de kanjertraining
  • ook mogelijkheden tot onderwijs naar belangstelling