Informatie en Documentatie

Hier vindt u diverse informatie en documentatie met betrekking tot onze school.

Schooltijden
Maandag     : 08.30 - 15.00 uur
Dinsdag       : 08.30 - 15.00 uur
Woensdag   : 08.30 - 13.00 uur
Donderdag  : 08.30 - 15.00 uur
Vrijdag         : 08.30 - 15.00 uur

Op school werken wij met een continue-rooster. Dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag op school eten. Wij verzoeken om uw kind een gezonde lunch mee te geven naar school  en geen croissantjes, chocoladebroodjes etc.

Omdat wij een aantal leerlingen hebben die een allergische reactie krijgen van alleen al de lucht van pindakaas is het NIET toegestaan om uw kind brood met pindakaas mee naar school te geven. Wij vertrouwen op uw begrip.

Ziek melden
Indien uw kind ziek is dient u uw kind af te melden op telefoonnummer 010-4851879. U dient dit 's morgens vóór 08.30 uur te doen. Wij verzoeken u ons zelf te bellen en ziekmeldingen niet over te laten aan een broertje en/of zusje.

Wanneer een kind niet is ziekgemeld wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim en wordt er een melding gedaan bij de afdeling leerplicht.

Indien uw kind koorts heeft mag hij/zij niet op school komen. Op deze manier beperken wij het besmettingsgevaar.

Indien uw kind een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de huisarts, tandarts etc., geeft u dit dan op tijd door aan de leerkracht van uw kind door een briefje mee te geven of door een email te sturen naar de leerkracht van uw kind.

Fysiotherapie, logopedie en schooltandarts
Binnen onze school is de mogelijkheid voor uw kind voor het volgen van fysiotherapie of logopedie. Informatie hierover kunt u krijgen via de intern begeleider.

Ook kunt u uw kind aanmelden voor de schooltandarts. Inschrijfformulieren zijn bij de administratie verkrijgbaar.

Schooltandarts

U kunt uw kind aanmelden voor de schooltandarts. Inschrijfformulieren zijn bij de directie/administratie verkrijgbaar. Onze schooltandarts is Sanakids. Twee keer per jaar worden de leerlingen die hiervoor aangemeld zijn met een busje opgehaald door de schooltandarts.

Schoolgids
Elk jaar krijgen alle ouders een schoolgids waarin de informatie staat vermeld over de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Hierbij wordt er informatie gegeven over de schooltijden, vakantiedata, omgangsregels binnen de school en andere zaken die waardevol zijn om als ouder te weten.

- Download hier de schoolgids:  Schoolgids 2021 - 2022
- Download hier het schoolondersteuningsprofiel: SOP - feb 2020

Schoolplan
De school heeft een schoolplan. Dit plan beschrijft de huidige situatie en de gewenste situatie van de school. Een schoolplan dient als leidraad voor de beleidsmatige ontwikkelingen binnen een school voor een periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. In principe wordt dit plan in 2020 hernieuwd. Tussendoor is het echter mogelijk om het plan aan te passen als de situatie daar om vraagt.
Download hier het schoolplan: het nieuwe schoolplan volgt z.s.m.

De Overstap Route Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs in Rotterdam e.o.

Op de website van Koers VO kunt u terecht voor informatie rondom de overstap van uw kind van de basisschool naar de middelbare school aan de hand van De Overstap Route: www.koersvo.nl > ouders > De OverstapRoute.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koers VO via e-mail: deoverstaproute@koersvo.nl of telefonisch via telefoonnr. (010) 484 25 76.

Klik hier voor De Overstap Route Kaart met toelichting voor ouders - update januari 2021

Buitenschoolse opvang

Little Super Stars

Kinderdagverblijf "Little Super Stars" is gevestigd aan de Groene Hilledijk 282-E te Rotterdam-Zuid. Kinderen kunnen hier na school en tijdens de schoolvakanties opgevangen worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site: 
http://www.littlesuperstars.nl

Telefoon: 06-52571792 of 06-52571793
Email: info@littlesuperstars.nl

BSO De Maan
Voor meer informatie kunt u kijken op de site:
https://www.kinderopvang-demaan.nl

Telefoon: 010-7200700
Email: info@kinderopvang-demaan.nl